DiSEqC prepínač EMP P.162-IW 2/1 option

Prepínač slúži na pripojenie dvoch single LNB k jednému prijímaču.
DiSEqC prepínač EMP P.162-IW 2/1 option
DiSEqC 2.0 prepínač 2/1 Option, vodeodolný. Vstupy prepínača sú ovládané povelmi "Option" a sú priebežné pre 22 kHz a DiSEqC povely. Model prepínača P.162-IW Option sa používa do kaskádových rozvodov s monoblock LNB alebo pre prepínanie medzi 8-vstupovými multiprepínačmi (napr. P.155-UP).
Cena: 5,- €