Diaľkové ovládanie AB Cryptobox

Náhradné diaľkové ovládanie pre prijímače AB CryptoBox rady 800/7xx/6XX/5XX/4XX HD, Smart

- Kompatibilné diaľkové ovládanie s prijímačmi Ineos ZX2, Opensat 4000 HD
- Segmentačné rozdelenie tľačítkových skupín
- Optimálnejšie rozdelenie tlačidiel pre orientáciu po hmate
Diaľkové ovládanie AB Cryptobox
Cena: 12,- €