Zlučovač C5/4ENP (T+4S)-2

Zlučovač C5/4ENP (T + 4S)-2 
Zlučuje satelitné signály z jedného univerzálneho Quad LNB (aj Monoblok quad LNB) s pozemným TV (teda 1x pozemné a 4x satelitné vstupy). prevedenie E.LITE CLASS. Následne rozbočuje do 4 miest spoločne.


Zlučovač C5/4ENP (T+4S)-2

Vlastnosti :
  • Príjem analógových a digitálnych signálov
  • frekvenčný rozsah SAT 950-2150MHz
  • frekvenčný rozsah TV R 5-862MHz
  • prevedenie na F konektory
  • satelitné cesty sú priechodné pre DC napätie, 22 kHz a príkazy DiSEqC, pozemný vstup je pre DC blokovaný.
Cena: 18,- €